Ưu Đãi Đặc Biệt

Dành cho học viên BA-11

► Giảm ngay 150.000/HV khi đăng ký và đóng tiền trước ngày 18/11/2019

► Giảm ngay 150.000/HV khi đăng ký nhóm 2 người.

► Giảm ngay 250.000/HV khi đăng ký nhóm 3 người.
?Chi tiết về khóa học: https://thundermentor.com/khoa-hoc/