[Tips and Tricks] – Model

Làm thế nào để model nhanh và không tốn nhiều thời gian nhỉ? Điều quan trọng nhất đó chính là Concept Breakdown bằng các đường xanh đường đỏ! Với một concept breakdown cẩn thận kỹ càng chi tiết, bạn sẽ thấy công cuộc model không hề “đau đớn” như bạn tưởng!! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *