Mr. Phan Thanh Trúc

7 năm kinh nghiệm trong mảng thiết kế nhân vật 3D. Anh đã tham gia vào nhiều dự án lớn trong và ngoài nước của Thunder Cloud. Với chuyên môn sâu về thiết kế nhân vật và mắt thẩm mỹ cao, lớp học của anh giúp học viên cảm nhận tốt về màu sắc, kỹ năng texture và những điểm tinh tế trong 3D