Mr. Nguyễn Duy Khánh

4 năm kinh nghiệm trong mảng thiết kế nhân vật game 3D. Anh đã và đang tham gia các dự án của Mỹ, Nhật … Anh rất tận tình trong việc hướng dẫn một cách chi tiết từ cách làm việc đến kỹ năng cho học viên.