Mr. Nguyễn Công Mạnh

5 năm kinh nghiệm trong mảng thiết kế nhân vật game 3D. Anh đã có 2 năm làm việc tại Tập đoàn Koei Techmo và hiện đang là Tech Assistant tại Thunder Cloud. Là một giảng viên có kiến thức rất chắc chắn và cách giảng bài vô cùng dễ hiểu, lôi cuốn, anh giúp học viên có thể dễ dàng tiếp thu các kiến thức phức tạp.