Lê Thuận Lưu Ly

Mình đã theo học từ khóa cơ bản đến nâng cao và chắc chắn rằng Thunder Mentor là nơi bổ ích cho tất cả các bạn muốn theo ngành 3D! Ở đây mình đã biết thế nào là tầm quan trọng của làm việc theo reference và học được quy trình làm việc bài bản.