Lê Anh Đức

Sau khóa học cơ bản, mình đã có thêm động lực và quyết tâm để theo đuổi ngành 3D. Các anh chữa bài từng buổi rất chi tiết cho từng bạn và khi hỏi bài cả ở trên lớp và ở nhà thì các anh trả lời rất có tâm.