Khóa học

THUNDER MENTOR – khóa học kỹ năng về dựng hình  và diễn họa 3D ngắn hạn dành cho các bạn muốn dấn thân và phát triển con đường chuyên nghiệp
KHÓA HỌC DỰNG HÌNH GAME 3D CHARACTER CƠ BẢN
 • Mục tiêu khóa học: Chỉ sau 6 buổi, học viên có thể làm art từ A-Z cho game Crossy Road. Sau 16 buổi, học viên có thể đáp ứng được trình độ để apply vào vị trí Game Mobile Artist.
 • Khai giảng: 10/09/2020
 • Lịch học:  18h30 – 20h30, tối thứ 2 và 5 hàng tuần
 • Học phí: 5.000.000 đ (Khóa học chỉ dạy ONLINE trên DISCORD)
 • Thời lượng học: 16 buổi
KHÓA HỌC DỰNG HÌNH GAME 3D CHARACTER TIÊU CHUẨN  
 • Mục tiêu khóa học: các bạn sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng nâng cao để có thể dựng hình các nhân vật/ đồ vật cấp độ medium, đòi hỏi có sự tinh tế và kỹ thuật thực hành tốt.
 • Khai giảng: 10/09/2020
 • Lịch học:  18h30 – 20h30, tối thứ 2 và 5 hàng tuần
 • Học phí: 6.000.000 đ (Khóa học luôn luôn học OFFLINE)
 • Thời lượng học: 18 buổi
KHÓA HỌC DIỄN HOẠT GAME 3D CƠ BẢN  
 • Mục tiêu khóa học: Học viên có thể Rig một nhân vật đơn giản trong Maya, làm animation đơn giản như idle, victory pose và có nền tảng chắc chắn để tìm hiểu sâu hơn về rigging và 3D Animation.
 • Khai giảng: 01/09/2020
 • Lịch học: 18h30 – 20h30, tối thứ 3 và 6
 • Học phí: 5.000.000 đ (Học OFFLINE)
 • Thời lương học: 16 buổi
KHÓA HỌC DIỄN HOẠT GAME 3D TIÊU CHUẨN  
 • Mục tiêu khóa học: Sau khóa học, học viên sẽ đủ khả năng làm được game animation và Rig model low poly cho game.
 • Khai giảng: 04/01/2020
 • Lịch học: 18h30 – 20h30, tối thứ 2 và 4
 • Học phí: 6.000.000 đ. Học viên tự mang laptop.
 • Thời lương học: 18 buổi
CÁC SẢN PHẨM CỦA GIẢNG VIÊN THUNDER MENTOR LÀM CÙNG ĐỒNG NGHIỆP TẠI THUNDER CLOUD