Khóa học

THUNDER MENTOR – khóa học kỹ năng về dựng hình  và diễn họa 3D ngắn hạn dành cho các bạn muốn dấn thân và phát triển con đường chuyên nghiệp
KHÓA HỌC DỰNG HÌNH GAME 3D CHARACTER CƠ BẢN
 • Khai giảng: 08/12/2020 (đã rời lịch KG sang 22/12/2020)
 • Lịch học: 18h30 – 20h30, tối thứ 3 và 5 hàng tuần
 • Thời lượng: 16 buổi
 • Học phí: 5.000.000 đ Khóa học chỉ dạy ONLINE trên DISCORD
 • Tổng quan: Chỉ sau 6 buổi, học viên có thể làm art từ A-Z cho game Crossy Road. Sau 16 buổi, học viên có thể đáp ứng được trình độ để apply vào vị trí Game Mobile Artist.
KHÓA HỌC DỰNG HÌNH GAME 3D CHARACTER TIÊU CHUẨN  
 • Khai giảng: 15/12/2020
 • Lịch học: 18h30 – 20h30, tối thứ 3 và 5
 • Thời lượng: 18 buổi – Học phí: 6.000.000 đ. Học viên tự mang laptop (Chỉ có 06 suất sử dụng máy studio, 6.500.000đ/suất) Khóa học luôn luôn học OFFLINE
 • Tổng quan: Sau khóa học, học viên có thể tự dựng được các asset mức độ khó medium và đáp ứng được các tiêu chuẩn về kiến thức, kỹ năng để có thể apply vào vị trí Trainee Artist (thậm chí Early Junior) của các công ty 3D game art
KHÓA HỌC DIỄN HOẠT GAME 3D CƠ BẢN  
 • Khai giảng: chưa có lịch
 • Lịch học: chưa có lớp (lớp sẽ khai giảng khi đủ 7 học viên)
 • Thời lượng: 16 buổi – Học phí: 5.000.000 đ
 • Tổng quan: Học viên có thể Rig một nhân vật đơn giản trong Maya, làm animation đơn giản như idle, victory pose và có nền tảng chắc chắn để tìm hiểu sâu hơn về rigging và 3D Animation.
KHÓA HỌC DIỄN HOẠT GAME 3D TIÊU CHUẨN  
 • Khai giảng: 04/01/2021
 • Lịch học: 18h30 – 20h30, tối thứ 2 và 4
 • Thời lượng: 18 buổi – Học phí: 6.000.000 đ. Học viên tự mang laptop (Chỉ có 06 suất sử dụng máy studio, 6.500.000đ/suất)
 • Tổng quan: Sau khóa học, học viên sẽ đủ khả năng làm được game animation và Rig model low poly cho game.
CÁC SẢN PHẨM CỦA GIẢNG VIÊN THUNDER MENTOR LÀM CÙNG ĐỒNG NGHIỆP TẠI THUNDER CLOUD