Author: thundermentor

Q&A: Tất tần tật các câu hỏi về 3D game Art: Kỹ thuật làm, cách học như thế nào, hướng nghiệp và làm việc ở đâu

Vừa qua Thunder Mentor đã có một buổi workshop Tất Tần Tật Về 3D Game Artist Tại buổi này, Thunder Mentor đã giải đáp rất […]